Oferty pracy
Wydarzenia i Aktualności
13 listopad, 2019 | 17

Realizacja projektu :Kierunek: ZATRUDNIENIE - aktywizacja zawodowa mieszkańców województwa łódzkiego (edycja II)" w ramach RPO WŁ na lata 2014-2020

Fundacja Inicjatyw Regionalnych Informuje o realizacji projektu od 04.11.2019 osób, które: - ukończyły 30 rok życia, - są bezrobotne lub bierne zawodowo, - zamieszkują na obszarze województwa łódzkiego, - spełniają min. jeden z poniższych warunków: a) pozostawanie bez zatrudnienia powyżej 12 miesięcy, b) bycie osobą z niepełnosprawnością, c) posiadanie wykształcenia na poziomie do ISCED 3 włącznie, d) ukończenie 50 roku życia, e) płeć żeńska, Uczestnicy projektu otrzymają wsparcie w postaci: - indywidualnego doradztwa zawodowego połączonego z diagnozą potrzeb oraz przygotowaniem indywidualnego planu działania; termin: 11.2019-04.2020 - szkoleń/kursów zawodowych; termin: 12.2019-03.2021 - staży zawodowych (stypendium stażowe 1017,40zł/m-c); termin: 12.2019-03.2021 - subsydiowania zatrudnienia (do kwoty 3900zł. brutto); termin: 12.2019-03.2021 - pośrednictwa pracy; termin: 12.2019-03.2021 Szczegółowe informacje znaleźć można na stronie internetowej projektu www.kierunek.fundacjainicjatyw.eu jak również pod numerem telefonu (42) 633 17 19, obsługiwanym przez Biuro Projektu, ul. Piotrkowska 55 lokal 111, 90-413 Łódź

czytaj dalej »

30 październik, 2019 | 64

Spotkanie informacyjno - rekrutacyjne w dniu 06.11.2019 r. do Firmy DHL

W dniu 06.11.2019 r. w Powiatowym Urzędzie Pracy w Bełchatowie, ul. Bawełniana 3, sala nr 29 (parter) w godzinach 9:00 – 14:00 odbędzie się spotkanie informacyjno – rekrutacyjne do Firmy DHL na stanowisko pracownik magazynowy do nowego centrum logistycznego w Głuchowie (gmina Tuszyn).

czytaj dalej »

30 październik, 2019 | 35

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji i Instytut Badań Edukacyjnych zapraszają na cykl spotkań konsultacyjnych dla potencjalnych grantobiorców projektu Szansa - nowe możliwości dla dorosłych

Projekt realizowany jest w ramach Osi Priorytetowej IV. Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działania 4.1 Innowacje społeczne Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020 współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Udział w spotkaniach konsultacyjnych jest bezpłatny, ale wymagana jest wcześniejsza rejestracja.

czytaj dalej »


Najnowsze formy aktywizacji
Dostępne formy aktywizacji
Nazwa Lokalizacja Liczba miejsc Rodzaj Ważność Szczegóły
Nabór wniosków o przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej z FP listopad/2019 PUP Bełchatów Środki na podjęcie działalności gospodarczej od 04-11-2019
do 20-11-2019
Więcej
Środki na działalność gospodarczą dla osób do 30 roku życia PO WER (IV) listopad/2019 PUP Bełchatów Środki na podjęcie działalności gospodarczej od 04-11-2019
do 20-11-2019
Więcej
W drodze do aktywności – trening z komunikacji interpersonalnej, asertywność w poszukiwania pracy - 03.12.2019r. PUP Bełchatów 16 Porady grupowe od 03-12-2019
do 03-12-2019
Więcej
Nabór wniosków o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu w ramach projektu RPO WŁ (V) w 2019 roku PUP Bełchatów 66 Staże od 02-01-2019
do
Więcej
Nabór wniosków o przyznanie bonu na zasiedlenie dla osób do 30 roku życia w ramach PO WER (IV)/2019 PUP Bełchatów 28 Bon na zasiedlenie od 02-01-2019
do
Więcej

Strona główna


Powiatowy Urząd Pracy w Bełchatowie jest powiatową samorządową jednostką organizacyjną, świadczącą usługi dla osób bezrobotnych, pracodawców i innych partnerów rynku pracy.

Zasadniczym celem strategicznym stojącym przed Powiatowym Urzędem Pracy w Bełchatowie, jest świadczenie na rzecz bezrobotnych i pracodawców usług rynku pracy na jak najwyższym poziomie. Klient Urzędu (bezrobotny, pracodawca) ma prawo oczekiwać załatwienia jego sprawy w sposób kompleksowy, profesjonalny i w możliwie krótkim terminie. Mając to na uwadze określa się następujące cele, zmierzające do wypełnienia misji Powiatowego Urzędu Pracy w Bełchatowie:

 • rozwój i doskonalenie systemu zarządzania PUP,
 • wyjście PUP do klienta, tj. zbliżenie bezpośrednich relacji z pracodawcami i bezrobotnymi,
 • zwiększenie ilości ofert pracy dostępnych ogółowi bezrobotnych, pozyskanych przez PUP,
 • racjonalne i efektywne wykorzystanie środków publicznych na rzecz potrzeb lokalnego rynku pracy,
 • skuteczne reprezentowanie interesów prawnych i ekonomicznych bezrobotnego w kontaktach z pracodawcami,
 • poprawa wskaźników efektywności zatrudnienia po aktywizacji osób bezrobotnych,
 • zintensyfikowanie działań doradców zawodowych i upowszechnienie idei Klubu Pracy, jako nowoczesnego instrumentu rynku pracy,
 • nawiązanie współpracy z innymi Urzędami i instytucjami działającymi na rzecz przeciwdziałania bezrobociu,
 • upowszechnienie idei nowoczesnego kształtowania drogi kariery zawodowej wśród młodzieży i jej rodziców oraz nauczycieli.

Realizacja przedstawionych celów będzie miała charakter procesu rozłożonego w czasie, a podejmowane działania będą na bieżąco monitorowane, a raz w roku dogłębnie analizowane pod kątem efektywności, skuteczności i zbieżności z misją PUP w Bełchatowie.

Działy witryny
Kalendarium
Listopad 2019
PnWtŚrCzPtSoNd
    
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 
 • ePUAP
 • ZUS
 • RIS
 • PFRON
 • EURES
 • EFS
 • PSZ
 • MPiPS