Lokalne Oferty Pracy
Wydarzenia i Aktualności
23 lipiec, 2021 | 136

Nabór wniosków o przyznanie dotacji na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej (sklepiki szkolne)

Powiatowy Urząd Pracy w Bełchatowie informuje, że z dniem 23.07.2021 roku uruchamia nabór wniosków o dotacje na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej mikroprzedsiębiorcy i małemu przedsiębiorcy, którzy na dzień 30 września 2020 r. prowadzili działalność gospodarczą polegającą na sprzedaży środków spożywczych, papierniczych i piśmienniczych na rzecz uczniów, słuchaczy lub wychowanków na terenie jednostek systemu oświaty, o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, oznaczoną według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) 2007, jako rodzaj przeważającej działalności, w jednym z dwóch kodów: 47.11.Z lub 47.19.Z

czytaj dalej »

23 lipiec, 2021 | 46

Nowelizacja ustawy COVID-19 w zakresie m.in. umorzeń

W dniu 23.07.2021 r. weszły w życie przepisy dot. kwestii umorzeń w całości lub w części należności, odraczania terminów spłaty należności, rozkładania spłaty należności na raty z tytułu np. nienależnie otrzymanych środków w ramach form wsparcia (art. 1 pkt 17-24 lit. b)

czytaj dalej »


Najnowsze formy aktywizacji
Dostępne formy aktywizacji
Nazwa Lokalizacja Liczba miejsc Rodzaj Ważność Szczegóły
Środki na działalność gospodarczą dla osób do 30 roku życia PO WER (V) wrzesień/2021 PUP Bełchatów Środki na podjęcie działalności gospodarczej od 01-09-2021
do 15-09-2021
Więcej
Środki na działalność gospodarczą dla osób powyżej 30 roku życia RPO WŁ (VI)/ wrzesień 2021 roku PUP Bełchatów Środki na podjęcie działalności gospodarczej od 01-09-2021
do 15-09-2021
Więcej
Nabór wniosków w 2021 roku na wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy ze środków RPO WŁ (VI) wrzesień/2021 PUP Bełchatów Wyposażenie/Doposażenie stanowiska pracy od 01-09-2021
do 15-09-2021
Więcej
Nabór wniosków w 2021 roku na wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy ze środków FP wrzesień/2021 PUP Bełchatów Wyposażenie/Doposażenie stanowiska pracy od 01-09-2021
do 15-09-2021
Więcej
„Metody i etapy rekrutacji” - 21.09.2021 PUP Bełchatów 5 Grupowe informacje zawodowe od 21-09-2021
do 21-09-2021
Więcej

Strona główna


Powiatowy Urząd Pracy w Bełchatowie jest powiatową samorządową jednostką organizacyjną, świadczącą usługi dla osób bezrobotnych, pracodawców i innych partnerów rynku pracy.

Zasadniczym celem strategicznym stojącym przed Powiatowym Urzędem Pracy w Bełchatowie, jest świadczenie na rzecz bezrobotnych i pracodawców usług rynku pracy na jak najwyższym poziomie. Klient Urzędu (bezrobotny, pracodawca) ma prawo oczekiwać załatwienia jego sprawy w sposób kompleksowy, profesjonalny i w możliwie krótkim terminie. Mając to na uwadze określa się następujące cele, zmierzające do wypełnienia misji Powiatowego Urzędu Pracy w Bełchatowie:

 • rozwój i doskonalenie systemu zarządzania PUP,
 • wyjście PUP do klienta, tj. zbliżenie bezpośrednich relacji z pracodawcami i bezrobotnymi,
 • zwiększenie ilości ofert pracy dostępnych ogółowi bezrobotnych, pozyskanych przez PUP,
 • racjonalne i efektywne wykorzystanie środków publicznych na rzecz potrzeb lokalnego rynku pracy,
 • skuteczne reprezentowanie interesów prawnych i ekonomicznych bezrobotnego w kontaktach z pracodawcami,
 • poprawa wskaźników efektywności zatrudnienia po aktywizacji osób bezrobotnych,
 • zintensyfikowanie działań doradców zawodowych i upowszechnienie idei Klubu Pracy, jako nowoczesnego instrumentu rynku pracy,
 • nawiązanie współpracy z innymi Urzędami i instytucjami działającymi na rzecz przeciwdziałania bezrobociu,
 • upowszechnienie idei nowoczesnego kształtowania drogi kariery zawodowej wśród młodzieży i jej rodziców oraz nauczycieli.

Realizacja przedstawionych celów będzie miała charakter procesu rozłożonego w czasie, a podejmowane działania będą na bieżąco monitorowane, a raz w roku dogłębnie analizowane pod kątem efektywności, skuteczności i zbieżności z misją PUP w Bełchatowie.

Działy witryny
Kalendarium
Sierpień 2021
PnWtŚrCzPtSoNd
      
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
     
 • ePUAP
 • ZUS
 • RIS
 • PFRON
 • EURES
 • EFS
 • PSZ
 • MPiPS