Oferty pracy
Wydarzenia i Aktualności
25 czerwiec, 2020 | 148

Zmiana terminu naboru wniosków w ramach Tarczy Antykryzysowej - na tryb ciągły!!!

Informujemy, że ulega zmianie 14-dniowy termin ogłoszonego w dniu 15.06.2020 r. III naboru wniosków - NA TRYB CIĄGŁY.

czytaj dalej »

25 czerwiec, 2020 | 124

Dodatek solidarnościowy

Przekazujemy Państwu najważniejsze informacje o dodatku solidarnościowym.

Tagi: dla bezrobotnych, news, świadczenia

czytaj dalej »

25 czerwiec, 2020 | 176

Pożyczka 5 tys. zł bez konieczności składania wniosku o jej umorzenie - COVID-19!!!

Informujemy, że z dniem 24 czerwca 2020 r. zostały zmienione zasady dotyczące umarzania pożyczek do 5 tys. zł przyznawanych w ramach Tarczy Antykryzysowej (art. 15zzd). Zgodnie z nowymi przepisami pożyczka wraz z odsetkami podlega umorzeniu, pod warunkiem, że mikroprzedsiębiorca będzie prowadził działalność gospodarczą przez okres 3 miesięcy od dnia udzielenia pożyczki. Umorzenie pożyczki nastąpi z urzędu, bez konieczności składania wniosku o umorzenie. Spełnienie warunku umorzenia sprawdzi urząd pracy.

czytaj dalej »


Najnowsze formy aktywizacji
Dostępne formy aktywizacji
Nazwa Lokalizacja Liczba miejsc Rodzaj Ważność Szczegóły
Środki na działalność gospodarczą dla osób do 30 roku życia PO WER (V) lipiec/2020 PUP Bełchatów Środki na podjęcie działalności gospodarczej od 01-07-2020
do 15-07-2020
Więcej
Środki na działalność gospodarczą dla osób powyżej 30 roku życia RPO WŁ (V) lipiec/2020 roku PUP Bełchatów Środki na podjęcie działalności gospodarczej od 01-07-2020
do 15-07-2020
Więcej
Nabór wniosków w 2020 roku na wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy ze środków FP lipiec/2020 PUP Bełchatów Wyposażenie/Doposażenie stanowiska pracy od 01-07-2020
do 15-07-2020
Więcej
Nabór wniosków o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu w ramach projektu PO WER (V) w 2020 r. PUP Bełchatów 162 Staże od 07-01-2020
do
Więcej
Nabór wniosków o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu w ramach projektu RPO WŁ (V) w 2020 roku PUP Bełchatów 72 Staże od 07-01-2020
do
Więcej

Strona główna


Powiatowy Urząd Pracy w Bełchatowie jest powiatową samorządową jednostką organizacyjną, świadczącą usługi dla osób bezrobotnych, pracodawców i innych partnerów rynku pracy.

Zasadniczym celem strategicznym stojącym przed Powiatowym Urzędem Pracy w Bełchatowie, jest świadczenie na rzecz bezrobotnych i pracodawców usług rynku pracy na jak najwyższym poziomie. Klient Urzędu (bezrobotny, pracodawca) ma prawo oczekiwać załatwienia jego sprawy w sposób kompleksowy, profesjonalny i w możliwie krótkim terminie. Mając to na uwadze określa się następujące cele, zmierzające do wypełnienia misji Powiatowego Urzędu Pracy w Bełchatowie:

 • rozwój i doskonalenie systemu zarządzania PUP,
 • wyjście PUP do klienta, tj. zbliżenie bezpośrednich relacji z pracodawcami i bezrobotnymi,
 • zwiększenie ilości ofert pracy dostępnych ogółowi bezrobotnych, pozyskanych przez PUP,
 • racjonalne i efektywne wykorzystanie środków publicznych na rzecz potrzeb lokalnego rynku pracy,
 • skuteczne reprezentowanie interesów prawnych i ekonomicznych bezrobotnego w kontaktach z pracodawcami,
 • poprawa wskaźników efektywności zatrudnienia po aktywizacji osób bezrobotnych,
 • zintensyfikowanie działań doradców zawodowych i upowszechnienie idei Klubu Pracy, jako nowoczesnego instrumentu rynku pracy,
 • nawiązanie współpracy z innymi Urzędami i instytucjami działającymi na rzecz przeciwdziałania bezrobociu,
 • upowszechnienie idei nowoczesnego kształtowania drogi kariery zawodowej wśród młodzieży i jej rodziców oraz nauczycieli.

Realizacja przedstawionych celów będzie miała charakter procesu rozłożonego w czasie, a podejmowane działania będą na bieżąco monitorowane, a raz w roku dogłębnie analizowane pod kątem efektywności, skuteczności i zbieżności z misją PUP w Bełchatowie.

Działy witryny
Kalendarium
 • ePUAP
 • ZUS
 • RIS
 • PFRON
 • EURES
 • EFS
 • PSZ
 • MPiPS

Doradcy klienta będą telefonicznie  kontaktować się z klientami i wyznaczać nowy termin wizyty dla osób bezrobotnych i poszukujących pracy.

Wnioski dotyczące zatrudniania cudzoziemców przyjmowane są wyłącznie drogą elektroniczną (platforma gov.pl) lub listową. Zarejestrowane dokumenty będą odsyłane przesyłką listową.

Rejestracja osób bezrobotnych i poszukujących pracy może odbywać się w siedzibie Urzędu po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym terminu z pracownikiem Urzędu.

Wykaz numerów do doradców klienta w zakładce kontakt na stronie www.pupbelchatow.pl
Jednocześnie zachęcamy do załatwiania spraw drogą elektroniczną, korzystaniem z platformy platformy e-PUAP oraz  
serwisu praca.gov.pl

Wszystkie powyższe zalecenia obowiązywać będą do odwołania.

UWAGA! Wszystkich przedsiebiorców zainteresowanych uzyskaniem pomocy w ramach Tarczy Antykryzysowej prosimy o zapoznanie się z informacjami zawartymi w dziale Tarcza Antykryzysowa.