Oferty pracy
Wydarzenia i Aktualności
01 marzec, 2021 | 103

Dotacja dla mikro i małych przedsiębiorców określonych branż - nowe zasady od 28 lutego 2021 r.

W związku z wejściem w życie dnia 28 lutego 2021 r. Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 lutego 2021 r. w sprawie wsparcia uczestników obrotu gospodarczego poszkodowanych wskutek pandemii COVID-19 informujemy, że istnieje możliwość ponownego ubiegania się o dotację do 5.000 zł na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej (art. 15zze4).

czytaj dalej »

19 luty, 2021 | 104

Dotacja na start - „Firma z POWEREM!”

Informujemy o realizacji przez Bełchatowsko Kleszczowski Park Przemysłowo Technologiczny projektu pn. „Firma z POWEREM!. Projekt skierowany jest do osób do 30 roku życia zainteresowanych otrzymaniem dotacji wraz ze wsparciem pomostowym na uruchomienie własnego biznesu.

czytaj dalej »

15 luty, 2021 | 103

Pożyczki na uruchomienie i prowadzenie działalności gospodarczej - FRGZ

Fundacja Rozwoju Gminy Zelów informuje o możliwości skorzystania z pożyczek w ramach programu JEREMIE 2 oraz pożyczek w ramach środków własnych z przeznaczeniem na zakup środków obrotowych lub w połączeniu z inwestycjami.

czytaj dalej »


Najnowsze formy aktywizacji
Dostępne formy aktywizacji
Nazwa Lokalizacja Liczba miejsc Rodzaj Ważność Szczegóły
Bariery w poszukiwaniu zatrudnienia - 12.05.2021r. Filia Zelów 6 Porada Grupowa od 12-05-2021
do 12-05-2021
Więcej
Wizytówka zawodowa – dokumenty aplikacyjne - 11.05.2021r. PUP Bełchatów 7 Porada Grupowa od 11-05-2021
do 11-05-2021
Więcej
Autoprezentacja – przygotuj się do spotkania z pracodawcą - 19.04.2021r. PUP Bełchatów 7 Porada Grupowa od 19-04-2021
do 19-04-2021
Więcej
Motywacja do poszukiwania zatrudnienia i zmiany postaw na rynku pracy - 13.04.2021r. PUP Bełchatów 7 Porada Grupowa od 13-04-2021
do 13-04-2021
Więcej
Wykorzystanie komputera w procesie poszukiwania pracy - 14.06.2021r. PUP Bełchatów 7 Grupowe informacje zawodowe od 14-06-2021
do 14-06-2021
Więcej

Strona główna


Powiatowy Urząd Pracy w Bełchatowie jest powiatową samorządową jednostką organizacyjną, świadczącą usługi dla osób bezrobotnych, pracodawców i innych partnerów rynku pracy.

Zasadniczym celem strategicznym stojącym przed Powiatowym Urzędem Pracy w Bełchatowie, jest świadczenie na rzecz bezrobotnych i pracodawców usług rynku pracy na jak najwyższym poziomie. Klient Urzędu (bezrobotny, pracodawca) ma prawo oczekiwać załatwienia jego sprawy w sposób kompleksowy, profesjonalny i w możliwie krótkim terminie. Mając to na uwadze określa się następujące cele, zmierzające do wypełnienia misji Powiatowego Urzędu Pracy w Bełchatowie:

 • rozwój i doskonalenie systemu zarządzania PUP,
 • wyjście PUP do klienta, tj. zbliżenie bezpośrednich relacji z pracodawcami i bezrobotnymi,
 • zwiększenie ilości ofert pracy dostępnych ogółowi bezrobotnych, pozyskanych przez PUP,
 • racjonalne i efektywne wykorzystanie środków publicznych na rzecz potrzeb lokalnego rynku pracy,
 • skuteczne reprezentowanie interesów prawnych i ekonomicznych bezrobotnego w kontaktach z pracodawcami,
 • poprawa wskaźników efektywności zatrudnienia po aktywizacji osób bezrobotnych,
 • zintensyfikowanie działań doradców zawodowych i upowszechnienie idei Klubu Pracy, jako nowoczesnego instrumentu rynku pracy,
 • nawiązanie współpracy z innymi Urzędami i instytucjami działającymi na rzecz przeciwdziałania bezrobociu,
 • upowszechnienie idei nowoczesnego kształtowania drogi kariery zawodowej wśród młodzieży i jej rodziców oraz nauczycieli.

Realizacja przedstawionych celów będzie miała charakter procesu rozłożonego w czasie, a podejmowane działania będą na bieżąco monitorowane, a raz w roku dogłębnie analizowane pod kątem efektywności, skuteczności i zbieżności z misją PUP w Bełchatowie.

Działy witryny
Kalendarium
 • ePUAP
 • ZUS
 • RIS
 • PFRON
 • EURES
 • EFS
 • PSZ
 • MPiPS