Oferty pracy
Wydarzenia i Aktualności
17 styczeń, 2020 | 15

DHL REKRUTUJE PRACOWNIKÓW MAGAZYNOWYCH

Kolejne spotkanie informacyjno-rekrutacyjne na pracowników magazynowych odbędzie w Powiatowym Urzędzie Pracy w Bełchatowie w dniu 29 stycznia 2020r. w godzinach 10:00-13:00, sala 29. Zapraszamy zainteresowanych.

czytaj dalej »

17 styczeń, 2020 | 13

Spotkanie informacyjne - 22.01.2020 r.

Informujemy, że w dniu 22.01.2020 r. o godz. 11:00 w siedzibie PUP w Bełchatowie (sala nr 29) odbędzie się spotkanie nt. naborów na aktywne formy wsparcia, KFS, zatrudniania cudzoziemców.

czytaj dalej »

15 styczeń, 2020 | 27

Zajęcia grupowe w Łodzi.

Oferta zajęć grupowych w Łodzi w I kwartale 2020 roku.

Tagi: dla bezrobotnych

czytaj dalej »


Najnowsze formy aktywizacji
Dostępne formy aktywizacji
Nazwa Lokalizacja Liczba miejsc Rodzaj Ważność Szczegóły
Nabór wniosków o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu w ramach projektu PO WER (V) w 2020 r. PUP Bełchatów 168 Staże od 07-01-2020
do
Więcej
Nabór wniosków o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu w ramach projektu RPO WŁ (V) w 2020 roku PUP Bełchatów 72 Staże od 07-01-2020
do
Więcej
Nabór wniosków o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu w 2020 roku - Fundusz Pracy PUP Bełchatów 35 Staże od 07-01-2020
do
Więcej
Środki na działalność gospodarczą dla osób powyżej 30 roku życia RPO WŁ (V) luty/2020 roku PUP Bełchatów 60 Środki na podjęcie działalności gospodarczej od 03-02-2020
do 14-02-2020
Więcej
Środki na działalność gospodarczą dla osób do 30 roku życia PO WER (V) luty/2020 PUP Bełchatów 62 Środki na podjęcie działalności gospodarczej od 03-02-2020
do 14-02-2020
Więcej

Strona główna


Powiatowy Urząd Pracy w Bełchatowie jest powiatową samorządową jednostką organizacyjną, świadczącą usługi dla osób bezrobotnych, pracodawców i innych partnerów rynku pracy.

Zasadniczym celem strategicznym stojącym przed Powiatowym Urzędem Pracy w Bełchatowie, jest świadczenie na rzecz bezrobotnych i pracodawców usług rynku pracy na jak najwyższym poziomie. Klient Urzędu (bezrobotny, pracodawca) ma prawo oczekiwać załatwienia jego sprawy w sposób kompleksowy, profesjonalny i w możliwie krótkim terminie. Mając to na uwadze określa się następujące cele, zmierzające do wypełnienia misji Powiatowego Urzędu Pracy w Bełchatowie:

 • rozwój i doskonalenie systemu zarządzania PUP,
 • wyjście PUP do klienta, tj. zbliżenie bezpośrednich relacji z pracodawcami i bezrobotnymi,
 • zwiększenie ilości ofert pracy dostępnych ogółowi bezrobotnych, pozyskanych przez PUP,
 • racjonalne i efektywne wykorzystanie środków publicznych na rzecz potrzeb lokalnego rynku pracy,
 • skuteczne reprezentowanie interesów prawnych i ekonomicznych bezrobotnego w kontaktach z pracodawcami,
 • poprawa wskaźników efektywności zatrudnienia po aktywizacji osób bezrobotnych,
 • zintensyfikowanie działań doradców zawodowych i upowszechnienie idei Klubu Pracy, jako nowoczesnego instrumentu rynku pracy,
 • nawiązanie współpracy z innymi Urzędami i instytucjami działającymi na rzecz przeciwdziałania bezrobociu,
 • upowszechnienie idei nowoczesnego kształtowania drogi kariery zawodowej wśród młodzieży i jej rodziców oraz nauczycieli.

Realizacja przedstawionych celów będzie miała charakter procesu rozłożonego w czasie, a podejmowane działania będą na bieżąco monitorowane, a raz w roku dogłębnie analizowane pod kątem efektywności, skuteczności i zbieżności z misją PUP w Bełchatowie.

Działy witryny
Kalendarium
 • ePUAP
 • ZUS
 • RIS
 • PFRON
 • EURES
 • EFS
 • PSZ
 • MPiPS