Lokalne Oferty Pracy
Wydarzenia i Aktualności
06 maj, 2021 | 46

Nabór wniosków o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego II Tura

Powiatowy Urząd Pracy w Bełchatowie ogłasza II nabór wniosków o środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego

czytaj dalej »

26 kwiecień, 2021 | 100

Ważne zmiany w zakresie przyznawania dotacji w ramach tarczy antykryzysowej!

Powiatowy Urząd Pracy w Bełchatowie informuje, że z dniem 26 kwietnia br. weszło w życie rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie wsparcia uczestników obrotu gospodarczego poszkodowanych wskutek pandemii COVID-19 (Dz. U. poz. 713). Rozszerzeniu uległ zakres pomocy poprzez zwiększenie liczby branż, mogących skorzystać z dotacji na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej w określonych branżach oraz zmieniły się zasady jej udzielania.

czytaj dalej »


Najnowsze formy aktywizacji
Dostępne formy aktywizacji
Nazwa Lokalizacja Liczba miejsc Rodzaj Ważność Szczegóły
Nabór wniosków w 2021 roku na wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy ze środków RPO WŁ (VI) maj/2021 PUP Bełchatów Wyposażenie/Doposażenie stanowiska pracy od 04-05-2021
do 18-05-2021
Więcej
Środki na działalność gospodarczą dla osób powyżej 30 roku życia RPO WŁ (VI) maj 2021 roku PUP Bełchatów Środki na podjęcie działalności gospodarczej od 04-05-2021
do 18-05-2021
Więcej
Środki na działalność gospodarczą dla osób do 30 roku życia PO WER (V) maj/2021 PUP Bełchatów Środki na podjęcie działalności gospodarczej od 04-05-2021
do 18-05-2021
Więcej
Nabór wniosków o przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej z FP maj 2021 PUP Bełchatów Środki na podjęcie działalności gospodarczej od 04-05-2021
do 18-05-2021
Więcej
Nabór wniosków w 2021 roku na wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy ze środków FP maj/2021 PUP Bełchatów Wyposażenie/Doposażenie stanowiska pracy od 04-05-2021
do 18-05-2021
Więcej

Strona główna


Powiatowy Urząd Pracy w Bełchatowie jest powiatową samorządową jednostką organizacyjną, świadczącą usługi dla osób bezrobotnych, pracodawców i innych partnerów rynku pracy.

Zasadniczym celem strategicznym stojącym przed Powiatowym Urzędem Pracy w Bełchatowie, jest świadczenie na rzecz bezrobotnych i pracodawców usług rynku pracy na jak najwyższym poziomie. Klient Urzędu (bezrobotny, pracodawca) ma prawo oczekiwać załatwienia jego sprawy w sposób kompleksowy, profesjonalny i w możliwie krótkim terminie. Mając to na uwadze określa się następujące cele, zmierzające do wypełnienia misji Powiatowego Urzędu Pracy w Bełchatowie:

 • rozwój i doskonalenie systemu zarządzania PUP,
 • wyjście PUP do klienta, tj. zbliżenie bezpośrednich relacji z pracodawcami i bezrobotnymi,
 • zwiększenie ilości ofert pracy dostępnych ogółowi bezrobotnych, pozyskanych przez PUP,
 • racjonalne i efektywne wykorzystanie środków publicznych na rzecz potrzeb lokalnego rynku pracy,
 • skuteczne reprezentowanie interesów prawnych i ekonomicznych bezrobotnego w kontaktach z pracodawcami,
 • poprawa wskaźników efektywności zatrudnienia po aktywizacji osób bezrobotnych,
 • zintensyfikowanie działań doradców zawodowych i upowszechnienie idei Klubu Pracy, jako nowoczesnego instrumentu rynku pracy,
 • nawiązanie współpracy z innymi Urzędami i instytucjami działającymi na rzecz przeciwdziałania bezrobociu,
 • upowszechnienie idei nowoczesnego kształtowania drogi kariery zawodowej wśród młodzieży i jej rodziców oraz nauczycieli.

Realizacja przedstawionych celów będzie miała charakter procesu rozłożonego w czasie, a podejmowane działania będą na bieżąco monitorowane, a raz w roku dogłębnie analizowane pod kątem efektywności, skuteczności i zbieżności z misją PUP w Bełchatowie.

Działy witryny
Kalendarium
 • ePUAP
 • ZUS
 • RIS
 • PFRON
 • EURES
 • EFS
 • PSZ
 • MPiPS