Oferty pracy
Wydarzenia i Aktualności
23 czerwiec, 2016 | 109

Aktualne nabory wniosków!!!

Powiatowy Urząd Pracy w Bełchatowie informuje, że dysponuje jeszcze wolnymi środkami finansowymi przeznaczonymi na aktywizację zawodową osób bezrobotnych w roku 2016.

Tagi: Bony, Prace interwencyjne, Staże

czytaj dalej »

23 czerwiec, 2016 | 61

ZMIANA DRUKU "OŚWIADCZENIE O ZAMIARZE POWIERZENIA WYKONYWANIA PRACY OBYWATELOWI REPUBLIKI ARMENII, REPUBLIKI BIAŁORUSI, REPUBLIKI GRUZJI, REPUBLIKI MOŁDAWII, FEDERACJI ROSYJSKIEJ LUB UKRAINY"

czytaj dalej »

22 czerwiec, 2016 | 51

Biznes jest kobietą!

Jeśli masz pomysł na własny biznes i szukasz dofinansowania to weź udział w projekcie Biznes jest kobietą!

Tagi: 30+, działalność gospodarcza

czytaj dalej »


Najnowsze formy aktywizacji
Dostępne formy aktywizacji
Nazwa Lokalizacja Liczba miejsc Rodzaj Ważność Szczegóły
nabór wniosków na wyposażenie/doposażenie stanowiska pracy Fundusz Pracy VII/2016 PUP Bełchatów Wyposażenie/Doposażenie stanowiska pracy od 01-07-2016
do 15-07-2016
Więcej
Środki na działalność dla osób powyżej 30 roku życia RPO WŁ (VII/2016) PUP Bełchatów Środki na podjęcie działalności gospodarczej od 01-07-2016
do 15-07-2016
Więcej
Nabór wniosków na podjęcie działalności gospodarczej dla osób do 30 roku życia PO WER (VII/2016) PUP Bełchatów Środki na podjęcie działalności gospodarczej od 01-07-2016
do 15-07-2016
Więcej
Nabór wniosków o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej (VII-2016) PUP Bełchatów Środki na podjęcie działalności gospodarczej od 01-07-2016
do 15-07-2016
Więcej
nabór wniosków na doposażenie/wyposażenie st. pracy dla osób powyżej 30 roku życia RPO (VII/2016) PUP Bełchatów Wyposażenie/Doposażenie stanowiska pracy od 01-07-2016
do 15-07-2016
Więcej

Strona główna


Powiatowy Urząd Pracy w Bełchatowie jest powiatową samorządową jednostką organizacyjną, świadczącą usługi dla osób bezrobotnych, pracodawców i innych partnerów rynku pracy.

Zasadniczym celem strategicznym stojącym przed Powiatowym Urzędem Pracy w Bełchatowie, jest świadczenie na rzecz bezrobotnych i pracodawców usług rynku pracy na jak najwyższym poziomie. Klient Urzędu (bezrobotny, pracodawca) ma prawo oczekiwać załatwienia jego sprawy w sposób kompleksowy, profesjonalny i w możliwie krótkim terminie. Mając to na uwadze określa się następujące cele, zmierzające do wypełnienia misji Powiatowego Urzędu Pracy w Bełchatowie:

 • rozwój i doskonalenie systemu zarządzania PUP,
 • wyjście PUP do klienta, tj. zbliżenie bezpośrednich relacji z pracodawcami i bezrobotnymi,
 • zwiększenie ilości ofert pracy dostępnych ogółowi bezrobotnych, pozyskanych przez PUP,
 • racjonalne i efektywne wykorzystanie środków publicznych na rzecz potrzeb lokalnego rynku pracy,
 • skuteczne reprezentowanie interesów prawnych i ekonomicznych bezrobotnego w kontaktach z pracodawcami,
 • poprawa wskaźników efektywności zatrudnienia po aktywizacji osób bezrobotnych,
 • zintensyfikowanie działań doradców zawodowych i upowszechnienie idei Klubu Pracy, jako nowoczesnego instrumentu rynku pracy,
 • nawiązanie współpracy z innymi Urzędami i instytucjami działającymi na rzecz przeciwdziałania bezrobociu,
 • upowszechnienie idei nowoczesnego kształtowania drogi kariery zawodowej wśród młodzieży i jej rodziców oraz nauczycieli.

Realizacja przedstawionych celów będzie miała charakter procesu rozłożonego w czasie, a podejmowane działania będą na bieżąco monitorowane, a raz w roku dogłębnie analizowane pod kątem efektywności, skuteczności i zbieżności z misją PUP w Bełchatowie.

Działy witryny
Kalendarium
 • ePUAP
 • ZUS
 • RIS
 • PFRON
 • EURES
 • EFS
 • PSZ
 • MPiPS