Kontakt
Oferty Pracy
Z wydziałów
Przetargi
Do pobrania
Szukaj
Menu

Aktywizacja Rynku Pracy
Dla pracodawców
 • Dodatkowe instrumenty wprowadzone nowelizacją ustawy

 • ·
  Staż
  · Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowis..
  · Prace społecznie użyteczne
  · Prace interwencyjne
  · Roboty publiczne
  · Przygotowanie zawodowe dorosłych
  · Krajowy Fundusz Szkoleniowy
  · Trójstronne Umowy Szkoleniowe

  Aktywizacja Rynku Pracy
  Dla bezrobotnych
 • Dodatkowe instrumenty wprowadzone nowelizacją ustawy

 • ·
  Koszty egzaminów i licencje
  · Pożyczka z FP na sfinansowanie kosztów szkolenia
  · Studia podyplomowe
  · Jednorazowe środki na podjęcie działalnosci gospodarcze..
  · Refundacja kosztów przejazdu i zakwaterowania
  · Założenie lub przystąpienie do spółdzielni socjalnej
  · Szkolenia

  Aktywizacja Rynku Pracy
  Środki PFRON
  · Refundacja kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej
  · Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wkładu do sp..

  Aktywizacja Rynku Pracy
  PROGRAMY UE
  · Realizowane projekty PO KL
  · Zakończone projekty PO KL

  BIP

  Licznik odwiedzin
  Odwiedzono nas już 3087600 razy.

  EUP


   
 • DLA PRACODAWCÓW

 • Centrum Obsługi Przedsiębiorcy

  ZGŁOSZENIE OFERTY PRACY » FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY   
  Raport Statystyczny : : Raport o stanie bezrobocia - stan na koniec sierpnia 2014 r.
   Autor: statystyk. w 12-09-2014 13:47:51 (Odsłon 70)

  Raport Statystyczny

  1.    Poziom i stopa bezrobocia w powiecie
   
      Lipiec 2014
  - 6 428 bezrobotnych
        - 11,6 % stopa bezrobocia
  (województwo łódzkie – 12,6 %, kraj – 11,9 %)
   
      Sierpień 2014
  - 6 280 bezrobotnych
  - (wskaźnik stopy bezrobocia będzie opublikowany przez GUS po 25 września w związku z tym informacja zawiera jedynie dane za lipiec)


  Aktualności : : Dodatkowe środki z rezerwy Funduszu Pracy
   Autor: s.kosedka. w 11-09-2014 15:22:04 (Odsłon 260)

  Powiatowy Urząd Pracy w Bełchatowie informuje o pozyskaniu dodatkowych środków z rezerwy Funduszu Pracy na aktywizację zawodową osób bezrobotnych. W ramach pozyskanych środków zorganizowane zostaną:

  • 6 - miesięczne prace interwencyjne,
  • 3 - miesięczne staże,
  • 3 - miesięczne roboty publiczne,
  • refundacje pracodawcy kosztów utworzenia stanowiska pracy,
  • bony na zasiedlenie dla osób do 30 roku życia.


  Aktualności : : Wydłużenie terminu naboru wniosków na doposażenie stanowiska
   Autor: m.gawin. w 09-09-2014 14:46:19 (Odsłon 0)

  Aktualności

  Powiatowy Urząd Pracy w Bełchatowie informuje, iż zostaje przedłużony termin naboru wniosków na wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego do dnia 19.09.2014r.

   

  Aktualności : : Nabór wniosków o przyznanie bonu szkoleniowego!
   Autor: s.kosedka. w 04-09-2014 15:41:32 (Odsłon 268)

  Powiatowy Urząd Pracy w Bełchatwie informuje, iż od dnia 8 września br. będą przyjmowane wnioski o przyznanie bonu szkoleniowego. O przyznanie bonu szkoleniowego może ubiegać się osoba bezrobotna lub osoba niepełnosprawna poszukująca pracy niepozostająca w zatrudnieniu, która nie ukończyła 30 roku życia i uprawdopodobni podjęcie zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej po zakończeniu szkolenia. 


  Raport Statystyczny : : Raport o stanie bezrobocia - stan na koniec lipca 2014 r.
   Autor: statystyk. w 26-08-2014 14:57:16 (Odsłon 108)

  Raport Statystyczny

  1.    Poziom i stopa bezrobocia w powiecie
   
      Czerwiec 2014
  - 6 469 bezrobotnych
        - 11,7 % stopa bezrobocia
  (województwo łódzkie – 12,8%, kraj – 12 %)
   
      Lipiec 2014
  - 6 428 bezrobotnych
  - (wskaźnik stopy bezrobocia będzie opublikowany przez GUS po 28 sierpnia, w związku z tym informacja zawiera jedynie stopę bezrobocia za czerwiec)  Najnowsze oferty
   · TOKARZ (19-09-2014)
   · ROBOTNIK BUDOWLANY (19-09-2014)
   · PRACOWNIK ZIELENI (19-09-2014)
   · HYDRAULIK (19-09-2014)
   · MECHANIK MASZYN OGRO.. (19-09-2014)

  ABC bezrobotnego
  · Wykaz dokumentów wymaganych do rejestracji w Powia..
  · Rejestracja przez Internet
  · Zgłoszenie do rejestracji przez Internet
  · Prawo do zasiłku przysługuje...
  · Prawo do zasiłku nie przysługuje...
  · Obowiązki bezrobotnego
  · Obowiązujące stawki, kwoty i wskaźniki
  · Kto to jest bezrobotny
  · Okresy pobierania zasiłku
  · Ubezpieczenie zdrowotne
  · Dodatkowy urlop macierzyński i rodzicielski

  CAZ - Dział Poradnictwa Zawodowego i Informacji Zawodowej
  · Poradnictwo zawodowe (05-06-2014)
  · Dokumenty aplikacyjne (13-08-2013)
  · Informacje o metodach i sposobach poszukiwania pracy (13-08-2013)
  · Informacje pomocne w aktywnym poszukiwaniu pracy (13-08-2013)
  · Rekrutacja (13-08-2013)

  Ostatnio z Wydziałów
  · Protokół PRZ 21.07.2014 r (29-07-2014)
  · Poradnictwo zawodowe (05-06-2014)
  · Protokół z posiedzenia Nadzwyczajne.. (12-03-2014)
  · Protokół PRZ 20.01.2014 r (30-01-2014)
  · Protokół PRZ 16.12.2013 r (30-12-2013)

  Linki  Oferty pracy