Kontakt
Oferty Pracy
Z wydziałów
Przetargi
Do pobrania
Szukaj
Menu

Aktywizacja Rynku Pracy
Dla pracodawców
 • Dodatkowe instrumenty wprowadzone nowelizacją ustawy

 • ·
  Staż
  · Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowis..
  · Prace społecznie użyteczne
  · Prace interwencyjne
  · Roboty publiczne
  · Przygotowanie zawodowe dorosłych
  · Krajowy Fundusz Szkoleniowy

  Aktywizacja Rynku Pracy
  Dla bezrobotnych
 • Dodatkowe instrumenty wprowadzone nowelizacją ustawy

 • ·
  Koszty egzaminów i licencje
  · Pożyczka z FP na sfinansowanie kosztów szkolenia
  · Studia podyplomowe
  · Jednorazowe środki na podjęcie działalnosci gospodarcze..
  · Refundacja kosztów przejazdu i zakwaterowania
  · Założenie lub przystąpienie do spółdzielni socjalnej
  · Szkolenia

  Aktywizacja Rynku Pracy
  Środki PFRON
  · Refundacja kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej
  · Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wkładu do sp..

  Aktywizacja Rynku Pracy
  PROGRAMY UE
  · Realizowane projekty PO KL
  · Zakończone projekty PO KL

  BIP

  Licznik odwiedzin
  Odwiedzono nas już 3064577 razy.

  EUP


   
 • DLA PRACODAWCÓW

 • Centrum Obsługi Przedsiębiorcy

  ZGŁOSZENIE OFERTY PRACY » FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY   
  Raport Statystyczny : : Raport o stanie bezrobocia - stan na koniec lipca 2014 r.
   Autor: statystyk. w 26-08-2014 14:57:16 (Odsłon 5)

  Raport Statystyczny

  1.    Poziom i stopa bezrobocia w powiecie
   
      Czerwiec 2014
  - 6 469 bezrobotnych
        - 11,7 % stopa bezrobocia
  (województwo łódzkie – 12,8%, kraj – 12 %)
   
      Lipiec 2014
  - 6 428 bezrobotnych
  - (wskaźnik stopy bezrobocia będzie opublikowany przez GUS po 28 sierpnia, w związku z tym informacja zawiera jedynie stopę bezrobocia za czerwiec)


  Aktualności : : Nabór wniosków na doposażenie stanowiska pracy
   Autor: m.gawin. w 25-08-2014 12:37:28 (Odsłon 61)

  W związku z pozyskaniem dodatkowych  środków, PUP w Bełchatowie informuje, iż w dniach od 01.09.2014r. do 12.09.2014r., przyjmowane będą wnioski o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego.


  Aktualności : : Informacja
   Autor: m.ziembaczewska. w 21-08-2014 15:25:56 (Odsłon 0)

  Aktualności

  Zmiany organizacyjne w PUP w Bełchatowie związane z obsługą klientów.

  W związku z nowelizacją ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy od dnia 25 sierpnia 2014 r. w Powiatowym Urzędzie Pracy w Bełchatowie nastąpią zmiany organizacyjne w zakresie obsługi osób bezrobotnych i poszukujących pracy.

   

  Aktualności : : Nabór wniosków w ramach KFS!!!
   Autor: s.kosedka. w 14-08-2014 15:01:52 (Odsłon 102)

  Powiatowy Urząd Pracy w Bełchatowie ogłasza nabór wniosków pracodawców o przyznanie środków z KFS na sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego  obejmujących:

  • określenie potrzeb pracodawcy w zakresie kształcenia ustawicznego w związku z ubieganiem się o sfinansowanie tego kształcenia ze środków KFS,
  • kursy i studia podyplomowe realizowane z inicjatywy pracodawcy lub za jego zgodą,
  • egzaminy umożliwiające uzyskanie dokumentów potwierdzających nabycie umiejętności, kwalifikacji lub uprawnień zawodowych,
  • badania lekarskie i psychologiczne wymagane do podjęcia kształcenia lub pracy zawodowej po ukończonym kształceniu,
  • ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków w związku z podjętym kształceniem.

  W 2014 r. środki KFS mogą być przeznaczone wyłącznie, zgodnie z przyjętymi priorytetami  przez MPiPS,  na kształcenie ustawiczne osób z grupy wiekowej 45 lat i powyżej.


  Aktualności : : Wniosek o zwrot kosztów dojazdu w ramach bonu stażowego
   Autor: s.kosedka. w 13-08-2014 11:18:05 (Odsłon 92)

  Osoby bezrobotne, które odbywają staż w ramach bonu stażowego mogą ubiegać się o zwrot kosztów przejazdu do i z miejsca odbywania stażu. Zgodnie z Zasadami Powiatowego Urzędu Pracy w Bełchatowie w sprawie przyznania bonu stażowego, o zwrot kosztów przejazdu może wystąpić osoba bezrobotna, gdy jej miejsce odbywania stażu położone jest w odległości większej niż 3 km od miejsca jej zamieszkania.

  Do pobrania:  Najnowsze oferty
   · KELENR (28-08-2014)
   · POMOC KUCHENNA (28-08-2014)
   · KIEROWCA KAT. C + E (27-08-2014)
   · MAGAZYNIER-KIEROWCA (27-08-2014)
   · FRYZJER DAMSKO MĘSKI (27-08-2014)

  ABC bezrobotnego
  · Wykaz dokumentów wymaganych do rejestracji w Powia..
  · Rejestracja przez Internet
  · Zgłoszenie do rejestracji przez Internet
  · Prawo do zasiłku przysługuje...
  · Prawo do zasiłku nie przysługuje...
  · Obowiązki bezrobotnego
  · Obowiązujące stawki, kwoty i wskaźniki
  · Kto to jest bezrobotny
  · Okresy pobierania zasiłku
  · Ubezpieczenie zdrowotne
  · Dodatkowy urlop macierzyński i rodzicielski

  CAZ - Dział Poradnictwa Zawodowego i Informacji Zawodowej
  · Poradnictwo zawodowe (05-06-2014)
  · Dokumenty aplikacyjne (13-08-2013)
  · Informacje o metodach i sposobach poszukiwania pracy (13-08-2013)
  · Informacje pomocne w aktywnym poszukiwaniu pracy (13-08-2013)
  · Rekrutacja (13-08-2013)

  Ostatnio z Wydziałów
  · Protokół PRZ 21.07.2014 r (29-07-2014)
  · Poradnictwo zawodowe (05-06-2014)
  · Protokół z posiedzenia Nadzwyczajne.. (12-03-2014)
  · Protokół PRZ 20.01.2014 r (30-01-2014)
  · Protokół PRZ 16.12.2013 r (30-12-2013)

  Linki  Oferty pracy