Kontakt
Oferty Pracy
Z wydziałów
Przetargi
Do pobrania
Szukaj
Menu

Aktywizacja Rynku Pracy
Dla pracodawców
 • Dodatkowe instrumenty wprowadzone nowelizacją ustawy

 • ·
  Staż
  · Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowis..
  · Prace społecznie użyteczne
  · Prace interwencyjne
  · Roboty publiczne
  · Przygotowanie zawodowe dorosłych

  Aktywizacja Rynku Pracy
  Dla bezrobotnych
 • Dodatkowe instrumenty wprowadzone nowelizacją ustawy

 • ·
  Koszty egzaminów i licencje
  · Pożyczka z FP na sfinansowanie kosztów szkolenia
  · Studia podyplomowe
  · Jednorazowe środki na podjęcie działalnosci gospodarcze..
  · Refundacja kosztów przejazdu i zakwaterowania
  · Założenie lub przystąpienie do spółdzielni socjalnej
  · Szkolenia

  Aktywizacja Rynku Pracy
  Środki PFRON
  · Refundacja kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej
  · Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wkładu do sp..

  Aktywizacja Rynku Pracy
  PROGRAMY UE
  · Realizowane projekty PO KL
  · Zakończone projekty PO KL

  BIP

  Licznik odwiedzin
  Odwiedzono nas już 3068209 razy.

  EUP


   
 • DLA PRACODAWCÓW

 • Centrum Obsługi Przedsiębiorcy

  ZGŁOSZENIE OFERTY PRACY » FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY   
  Raport Statystyczny : : Raport o stanie bezrobocia - stan na koniec czerwca 2014 r.
   Autor: statystyk. w 24-07-2014 8:54:15 (Odsłon 9)

  Raport Statystyczny

  1.    Poziom i stopa bezrobocia
      Maj 2014
  -  6 793 bezrobotnych
  - 12,5 % stopa bezrobocia
   (województwo łódzkie – 13,2 %, kraj – 12,2 %)
      Czerwiec 2014
  - 6 469 bezrobotnych
  - (wskaźnik stopy bezrobocia będzie opublikowany przez GUS po 29 lipca, z tego powodu informacja zawiera jedynie dane za maj).


  Aktualności : : Urząd Marszałkowski zaprasza do udziału w konkursie!
   Autor: k.kurpesa. w 21-07-2014 9:13:58 (Odsłon 78)

  Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego zaprasza wszystkich mieszkańców do udziału w konkursie "Łódzkie ma pomysł!" organizowanym w ramach kampanii promocyjnej regionu.


  Aktualności : : Projekt "Nowe szanse na zatrudnienie"
   Autor: k.kurpesa. w 17-07-2014 10:20:39 (Odsłon 96)

  Powiatowy Urząd Pracy w Bełchatowie informuje o realizacji przez Business School w Łodzi projektu "Nowe szanse na zatrudnienie" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 8.1 "Rozwój Pracowników i przedsiębiorstw w regionie" Poddziałanie 8.1.2 "Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie". Adresatami wsparcia są nauczyciele oraz inni pracownicy oświaty zamieszkali na terenie województwa łódzkiego zagrożeni zwolnieniem lub zwolnieni z przyczyn leżących po stronie zakładu pracy po 31.12.2012r.


  Aktualności : : BON STAŻOWY!!!
   Autor: k.kurpesa. w 16-07-2014 15:49:21 (Odsłon 367)

  Powiatowy Urząd Pracy w Bełchatowie informuje, iż pozyskał dodatkowe środki z rezerwy Funduszu Pracy na realizację nowej formy wsparcia, którą jest BON STAŻOWY przyznawany osobie bezrobotnej do 30 roku życia.


  Aktualności : : Projekt "Nowe horyzonty"
   Autor: s.kosedka. w 26-06-2014 14:18:00 (Odsłon 324)

  Informujemy o realizacji na terenie woj. łódzkiego projektu „Nowe horyzonty” w ramach Priorytetu VIII. „Regionalne kadry gospodarki”, Działania 8.1 „Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie”, Poddziałania 8.1.2 „Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

  W Projekcie mogą wziąć osoby będące:

  • mieszkańcem woj. łódzkiego w rozumieniu Kodeksu Cywilnego,
  • posiadają pełną zdolność do czynności prawnych,
  • zamierzają nabyć nowe kwalifikacje zawodowe oraz podjąć zatrudnienie;

  oraz należą do jednej z poniżej wymienionych grup docelowych:

  • utraciły pracę z przyczyn zakładu pracy w okresie nie dłuższym niż 6 m-cy przed dniem przystąpienia do Projektu oraz jednocześnie zalicza się do grupy: bezrobotna lub nieaktywna zawodowo;
  • zleceniodawca rozwiązał umowę cywilnoprawną z przyczyn zleceniodawcy w okresie nie dłuższym niż 6 m-cy przed dniem przystąpienia do projektu oraz jednocześnie zalicza się do osób bezrobotnych
  • zleceniodawca nie przedłużył umowy cywilnoprawnej z przyczyn leżących po stronie zleceniodawcy w okresie nie dłuższym niż 6 m-cy przed dniem przystąpienia do projektu oraz jednocześnie zalicza się do osób bezrobotnych.  Najnowsze oferty
   · ASYSTENT NAUCZYCIELA.. (25-07-2014)
   · SZLIFIERZ GRANITU (25-07-2014)
   · SPECJALISTA DS. HAND.. (25-07-2014)
   · SPRZĄTACZKA/DOZORCA (25-07-2014)
   · PRACOWNIK BIUROWY (25-07-2014)

  ABC bezrobotnego
  · Wykaz dokumentów wymaganych do rejestracji w Powia..
  · Rejestracja przez Internet
  · Zgłoszenie do rejestracji przez Internet
  · Prawo do zasiłku przysługuje...
  · Prawo do zasiłku nie przysługuje...
  · Obowiązki bezrobotnego
  · Obowiązujące stawki, kwoty i wskaźniki
  · Kto to jest bezrobotny
  · Okresy pobierania zasiłku
  · Ubezpieczenie zdrowotne
  · Dodatkowy urlop macierzyński i rodzicielski

  CAZ - Dział Poradnictwa Zawodowego i Informacji Zawodowej
  · Poradnictwo zawodowe (05-06-2014)
  · Dokumenty aplikacyjne (13-08-2013)
  · Informacje o metodach i sposobach poszukiwania pracy (13-08-2013)
  · Informacje pomocne w aktywnym poszukiwaniu pracy (13-08-2013)
  · Rekrutacja (13-08-2013)

  Ostatnio z Wydziałów
  · Poradnictwo zawodowe (05-06-2014)
  · Protokół z posiedzenia Nadzwyczajne.. (12-03-2014)
  · Protokół PRZ 20.01.2014 r (30-01-2014)
  · Protokół PRZ 16.12.2013 r (30-12-2013)
  · Protokół PRZ 30.09.2013 r (22-11-2013)

  Linki  Oferty pracy